Palvelen yrittäjiä koko Lapin alueella.

Tarjoan asiakkailleni muun muassa seuraavia taloushallinnon konsultointipalveluja.

Omistajayrittäjäpalvelut

– rahoitusneuvotteluissa avustaminen
– kassavirtalaskelmien ja taloushallinnon seurantaraporttien laatiminen
– yrityskaupat
– sukupolvenvaihdokset
– yritysjärjestelyt (sulautuminen, jakautuminen, purkaminen, liiketoimintasiirrot)
– verosuunnittelu ja vero-ongelmien ratkaisut
– yritysten arvonmääritykset
– yritystoiminnan aloitusvaiheen konsultointi (yritysmuodonvalinta, perustamistoimenpiteet)

Taloushallinnon konsultointipalvelut

– laskentajärjestelmien kehittämistehtävät (kustannus-, kannattavuus- ja rahoituslaskelmat)
– neuvontapalvelut tilinpäätösasioissa ja kirjanpidon erityiskysymyksissä
– sähköisten taloushallintojärjestelmien valinta- ja käyttöönottokonsultointi
– sisäisen kontrollin suunnittelu- ja kehittämistehtävät

Verotuksen, rahoituksen ja juridiikan erityisasiantuntemusta vaativissa toimeksiannoissa asiakkaideni käytössä on myös laaja yhteistyöverkostoni.